Allergener

 

allergener

 

Alla rätter är markerade med G, innehåller gluten L, innehåller laktos V, vegetariskt

Norma festivitas indikerar förekomsten av allergener i våra offerter/menyförslag. Samtlig personal vet om förekomsten av följande allergener i de olika rätterna som levereras Detta motsvarar definitionen i EU:s förordning 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna. Om ni har några frågor så kan vi alltid svara på dessa allergener i samtliga rätter.

Ersatta rätter håller alltid samma kvalitet, I avseende av Kosher mat, tas dessa från Judiska församlingen i Stockholm, Halal mat tas från Zayeds moské, för Halal och Kosher tillkommer en extra kostnad.

•GLU - Glutenvete, råg, korn, havre

•KRF - Kräftdjur och produkter framställda därav

•ÄGG - Ägg och produkter framställda därav

•FSK - Fisk och produkter framställda därav

•JOR - Jordnötter och produkter framställda därav

•SOJ - Sojabönor och produkter framställda därav

•MLK - Mjölk inklusive laktos (och produkter därav)

•NÖT - Nötter såsom mandel, hasselnöt, valnöt, cashewnöt, pekannöt, paranöt, pistaschmandel, macadamianöt, samt produkter därav

•SEL - Selleri och produkter framställda därav

•SEN - Senap och produkter framställda därav

•SES - Sesamfrö och produkter framställda därav

•SVA - Svaveldioxid och sulfitöverstigande 10 mg/kg eller 10 mg/liter

•LUP - Lupin och produkter framställda därav

•BLÖ - Blötdjur och produkter framställda därav

Det har gjorts en ändring i lagstiftningen gällande information om allergener. Ändringen började gälla 13/12 2014 och i mars 2015 gav Livsmedelsverket ut en vägledning till regelverket.

För mer information runt denna lagstiftning hänvisas till bland annat:

•EU-förordningen nr 1169/2011 ”om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna”

•Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation

•Livsmedelsverkets vägledning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna och Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVFS 2014:4) om livsmedelsinformation (daterad 2015-03-02).

 

Vi ersätter alltid allergena beställningar med likvärdiga produkter

 

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS