Miljö

Miljöpolicy 2017 norma festivitas

 

Miljöpolicy 2017 Norma Festivitas AB

 

God mat är en av de viktigaste ingredienserna för ett gott liv och en hållbar framtid.

Vårt mål är att överträffa och, när det är möjligt, ligga steget före alla lagstadgade miljökrav och föreskrifter – att kontinuerligt bedriva förebyggande arbete när det gäller att minimera miljöbelastningen från företagets aktiviteter. Ett viktigt ansvar för oss är att utveckla det vegetariska utbudet och därigenom uppmuntra gästen att äta mer mat från växtriket och mindre från djurriket. Vi arbetar systematiskt för att minska antalet tillsatser i maten. Vi ämnar även att mäta svinn och jobba för att ingen ska ta för mycket på tallriken och slänga mat. De engångsmaterial som vi använder är till största möjliga del komposterbara. Vi använder miljömärkta diskmedel och rengöringsmedel. Vi återvinner gammal matolja, källsorterar vårt avfall och handlar av ett litet antal leverantörer för att därigenom minska transporterna. I det arbetet ingår att prioritera leverantörer som aktivt delar vår miljösyn.

 

Livsmedelssäkerhet

Som kund ska man alltid kunna känna sig trygg. Livsmedelssäkerheten styr hela vår verksamhet från inköp av råvaror till leverans ut till dig och ditt event. Hela inköpskedjan börjar med att vi noga väljer ut våra leverantörer så att de varor som levereras är enligt våra uppställda krav på ursprung och kvalitet. Alla varor kan sedan spåras från leverantör till servering för att kunna säkerställa en hög och jämn kvalitet. För att upprätthålla matsäkerheten använder vi ett webbaserat egenkontrollprogram kompletterar med temperaturövervakningssystem, där kylarnas och frysarnas temperaturer ständigt bevakas.

 

Vi har helt enkelt tagit ett helhetsgrepp om vårt miljöarbete, något vi är väldigt stolta över.

 

 

 

 

 

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS